Forside

Vise”aftener” og repertoire 2017-2018

Fredag den 13. oktober kl 19.30

Sæsonens første viseaften falder i to dele: Først Visens Venners egne solister, som er helt i hopla – og ikke kan vente med at komme i gang. Dernæst har dygtige Merete Beltoft bundet en buket sange efter eget valg – mon ikke, der er et par vilde planter imellem!

 

 

Fredag den 3. november kl 19.30

Egne solister og dernæst ”Tommy og Karen”, som også i år var med på Visens Skib. Tommy og Karen har arbejdet med musik gennem mange år. De spænder vidt fra gamle danske viser til Benny Andersen samt egne, nyskrevne viser.

 

 

 

Søndag eftermiddag den 3. december kl 15

En hyggelig eftermiddag i julens tegn, hvor der kan synges og slappes af, inden julestressen sætter ind. Vore egne solister og et julekor vil sørge for stemningen,

 

 

 

Søndag eftermiddag 28. januar kl. 15.00

Visesolisterne har gjort hovedrengøring, og det mundede ud i

Noget nyt - Noget gammelt - Noget blåt - Noget lånt!

 

 

Fredag den 23. februar kl 19.30

Og teksten var af Ida og Bent From ...

Denne spændende udfordring har solisterne taget op. Glæd jer til genhøret med disse begavede tekstforfatteres sange.

 

Fredag den 23. marts kl 19.30

SURPRISE – mød op til en overraskelse og en festlig sæsonafslutning!

Bestyrelsen

Formand, bladansvarlig

Birthe Wittendorff

(045) 2140 6391

Næstformand

Lis Warming

(045) 2138 9289

Kasserer

Steen Warming

Bestyrelsesmedlem

Susan Jensen

 

Bestyrelsesmedlem

Ole B. Larsen

 

Suppleant

Vivian Edelborg

 

Suppleant

Hanne Ragnarsdottir

 

Revisor

Kurt Rasmussen

TAK til FYNSKE BANK for støtte

Kontingent:

250 kr. pr. person pr. sæson, dvs 6 arrangementer 150 kr. pr. person pr. ½ sæson

Tag en gæst med til gæstepris: 50 kr.

 

Indbetal venligst på vores konto-nr. i Fynske Bank:

Regnr. 0815 kontonr. 000 08 91169 (husk navn og adr. + entreform)

 

Eller betal ved kassen ved indgangen

 

Sted:

Musikkens Hus, Dronningemaen 57, Svendborg. Indgang fra parkeringspladsen bag skolen mellem biblioteket og Fattiggården (Svinget).

 

Husk:

Alt skal medbringes. Hvad du ønsker at nyde samt diverse service. Der er rygning forbudt i hele byg- ningen!

 

Husk:

Vi vil så gerne have flere aktive, så kom til øveaften og se, hvad der sker! Og endnu flere gæster – så tag venner og naboer med!

 

Copyright © 2016 BBJ. All Rights Reserved.